KATILIM KOŞULLARI

 • Katılımcıların Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC dışındaki üniversitelerde okumaları gerekmektedir.
 • Katılımcılar 2023 Bahar Dönemi itibariyle üniversite veya dengi okulların 2.,3. veya 4. sınıfında veya lisansüstü seviyesinde öğrenim görüyor olmalıdır.
 • Katılımcılar mühendislik, teknoloji veya Arçelik tarafından tek taraflı olarak belirlenecek bir alanda öğrenim görüyor olmalıdır. Arçelik’in öğrenim alanlarını dilediği gibi belirleme veya değiştirme hakkı saklıdır.
 • 14 Mayıs 2023 tarihine kadar başvuru süreci eksiksiz olarak tamamlanmalıdır.
 • Katılımcılar programın gerçekleşeceği 17 Temmuz - 30 Temmuz 2023 tarihleri arasında programa katılım sağlayabilmelidir.
 • Katılımcıların gönderecekleri iletişim ve adres bilgilerinin doğruluğu, yeterliliği ve ispatı katılımcının sorumluluğundadır.
 • Eksik veya yanlış bilgi veren katılımcılar programa katılmaya hak kazanmış olsalar dahi diskalifiye edilip haklarını kaybedeceklerdir.
 • Katılımcının gönderdiği iletişim ve adres bilgileri esas alınır. Katılımcının kişisel bilgilerini, iletişim bilgilerini, adresini doğru ve eksiksiz olarak göndermesi zorunludur.
 • Katılımcılar arasından programa katılmaya hak kazananlar, katılım koşullarını sağlayanların başvuru içerikleri dikkate alınarak Arçelik tarafından tek taraflı belirlenecektir.
 • Kazananların ilanı e-posta şeklinde yapılacaktır. Kazanan, sonucun bildirilmediği veya geç bildirildiği gerekçesiyle herhangi bir hak iddia edemez.
 • Program esnasında veya sonrasında Fikri ve Sınai Haklar Kanunu ve/veya Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca ortaya çıkan her türlü fikir, buluş veya eser üzerindeki tüm haklar Arçelik’e ait olacaktır. Katılımcılar İlgili hak devirlerini gerçekleştirmek üzere bu Program çıktıları için yazılı sözleşmeler yapmayı taahhüt eder.
 • Arçelik’in katılım koşullarını veya süresini değiştirme hakkı saklıdır.
 • Arçelik bu projeyi durdurma veya sona erdirme hakkına sahiptir.
 • Arçelik, bu projeye katılan herkese proje ile ilgili ve ayrıca tanıtım amaçlı e-posta gönderim yapma hakkına sahiptir.